Korzyści z codziennego czytania dzieciom:

Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających rodzin, przedszkoli i szkół:

 • zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka - miłości, uwagi, stymulacji itp.;
 • buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem;
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka;
 • wzmacnia jego poczucie własnej wartości;
 • uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu;
 • przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania;
 • uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
 • rozwija wyobraźnię;
 • poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja;
 • ćwiczy pamięć;
 • przynosi ogromną wiedzę ogólną;
 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole;
 • uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną;
 • rozwija poczucie humoru;
 • jest znakomitą rozrywką;
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera;
 • jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów;
 • chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej;
 • jest profilaktyką działań aspołecznych;
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy;
Wiarygodna szkoła