Dyżur pedagoga szkolnego- p. Agaty Chmiela  - poniedziałek godz. 11:45 - 12:30
oraz według potrzeb.

Wiarygodna szkoła