Dyrektor Szkoły:

mgr Magdalena Gudowska-Betta

 

 

Pedagog:

mgr Anna Kozik

 

Logopeda:

mgr Agata Chmiela

 

Wychowanie przedszkolne:

 mgr Katarzyna Lelek

mgr Anna Kozik

Karolina Klęk

 

 

Kształcenie zintegrowane:

mgr Izabela Łoś

mgr Anna Kozik

mgr Katarzyna Lelek

 

Religia:

ks. Damian Kuchta

 

Język polski:

mgr Ewelina Mężyk (+biblioteka)

mgr Magdalena Gudowska-Betta

 

Język angielski:

mgr Beata Jagła-Popiel

Katarzyna Lelek

 

Historia, technika:

mgr Grzegorz Popiel

 

Matematyka:

lic. Dominika Chmiel

 

Zajęcia komputerowe:

mgr Wioletta Pełka

 

Przyroda, biologia, chemia, fizyka:

mgr Anna Szostek-Janik

 

Geografia:

mgr Grzegorz Poręba

 

Plastyka, muzyka:

mgr Joanna Ruchwa

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Paweł Błaszkiewicz

mgr Grzegorz Popiel

 

Wiarygodna szkoła