KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE)

ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASY

KÓŁKO

PROWADZĄCY

TERMIN

1- 3

Kółko rozwijające

p. A.Król

 

0 - 3

Kółko taneczne

p. P. Błaszkiewicz

Kl. 0 - III- wtorek godz. 14:20 - 15:05

Kl. IV - VIII -wtorek godz.15:10-15:55

0 - 3

Kółko ju- jtsu

p. P. Błaszkiewicz

Kl. 0- III - czwartek godz. 13:30- 14:15

KL.IV-VIII czwartek godz.15:10-15:55 

IV- VIII

Kółko gitarowe

p. J. Ruchwa

Kl. IV- VIII - poniedziałek
godz. 15:10 - 15:55

 

Wiarygodna szkoła