Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie
Tropiszów 212
32-126 Igołomia

woj. małopolskie
pow. krakowski
gm. Igołomia - Wawrzeńczyce

tel. 012 2873134
e-mail: szkolatrop@op.pl

http://www.sptropiszow.szkolna.netDyrektor Szkoły Podstawowej im. St.Staszica
w Tropiszowie


mgr Magdalena Gudowska-Betta
Przyjmowanie stron

 


INFORMACJE O NADZORZE PEDAGOGICZNYM

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 012616-02-83, 012422-99-18
fax-............
internet:http://www.kuratorium.krakow.pl
e mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
Telefon zaufania Kuratorium Oświaty w Krakowie - 0667-977-678

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów

Wiarygodna szkoła