Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Akademia Bezpiecznego Puchatka

I KLASA BIERZE UDZIAŁ W IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny o charakterze społecznym organizowany cyklicznie począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” obejmuje corocznie swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. W projekcie każdego roku udział bierze ok. 300 000 dzieci, niemal 13 000 nauczycieli z ponad 7 000 szkół podstawowych. Do tej pory w programie wzięło udział łącznie ok. 1 750 000 dzieci. Czas trwania OBECNEJ, już IX edycji programu to rok szkolny 2017/2018. Zadaniem szkół, które biorą udział w programie, jest Edukowanie swoich podopiecznych na temat bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć przeprowadzanych na podstawie materiałów „Akademia Bezpiecznego Puchatka” odbywa się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie sprawdzający zdobytą przez Pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Materiały tegorocznej edycji programu zostały wzbogacone o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo przekazujemy dzieciom przydatne informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności. Wszystkie materiały są każdego roku ocenione merytorycznie przez metodyka oraz Policję. Program jest przygotowywany we współpracy z: Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komenda Główna Policji. Partnerem medialnym jest portal MiastoDzieci.pl.


Wiarygodna szkoła