Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Koniec Roku Szkolnego 2016/17 oraz pożegnanie Pani Dyrektor

23 czerwca 2017 roku jak w każdej szkole u nas także nadszedł czas pożegnania. W tym roku ze względu na reformę edukacji uczniowie klasy szóstej zostali promowani do klasy siódmej wobec czego nie przechodzą do gimnazjum i zostają w naszej szkole. Nie musieliśmy więc żegnać uczniów na długo, tylko na okres wakacji. Podczas akademii zakończenia roku szkolnego Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nagrody takie otrzymali również uczniowie o średniej ocen powyżej 4,5. Zachęcani słowami Pani Dyrektor i wychowawców na pewno za rok spróbują podnieść swoje wyniki aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem.

Tego dnia żegnaliśmy również Panią Dyrektor Danutę Kawkę. Zakończyła ona pracę zawodową przechodząc na zasłużoną emeryturę. Przemówiła do zebranych następującymi słowami:

„Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Jest taki dzień w którym coś się zaczyna albo coś się kończy. Przepracowałam w szkolnictwie 37 lat. Pracę w szkole zaczęłam po studiach pedagogicznych w szkole w Wawrzeńczycach, później w szkole w Pobiedniku Małym, w gimnazjum w Igołomi i w szkole w Tropiszowie. Najdłużej pracowałam w szkole w Tropiszowie, bo aż 18 lat. Byłam 5 lat dyrektorem w szkole w Pobiedniku Małym, a następnie kierownikiem i dyrektorem w szkole w Tropiszowie. W roku 2005 z mojej inicjatywy wraz z rodzicami założyłam Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, które dzisiaj jest organem prowadzącym naszej szkoły. Praca z dziećmi była dla mnie pracą wymarzoną. Zawsze chciałam być nauczycielem, dlatego praca nigdy nie była dla mnie ciężarem. Dzisiaj jest mi ciężko rozstać się z Wami. Zrobiłam dla szkoły i dla środowiska wszystko co potrafiłam, co umiałam. Wspominam te piękne festyny, bale Seniora, zabawy karnawałowe i sylwestrowe, które wspólnie organizowaliśmy. Mile wspominam wspólną pracę z nauczycielami poprzedniej kadry w czasie realizacji programów  ”Szkoła Marzeń”, „Szkoła z Klasą”. Bardzo się starałam jako nauczyciel i dyrektor, aby poziom nauczania w szkole był bardzo wysoki, aby dzieci kończące naszą szkołę dobrze sobie radziły w gimnazjum i chciały uczyć się dalej. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy ze mną pracowali. Za współpracę szczególnie dziękuję tym nauczycielom, którzy pracowali ze mną, gdy szkoła była prowadzona przez Gminę. Dziękuję Pani Aleksandrze Klaś, która była dyrektorem szkoły i przyjęła mnie do pracy. Dziękuję pani Eli Sendek, która cały czas mojej pracy w Tropiszowie służyła mi pomocą i zawsze wiedziała, co gdzie w szkole się znajduje. Dziękuję wszystkim obecnym nauczycielom i obsłudze - Panu Zbyszkowi Nowakowi „złotej rączce”, który umie wszystko naprawić, Pani Teresie Pieczonce i  księgowej Pani Lucynie Sałacie. Życzę Wam drogie dzieci, droga młodzieży, abyście chętnie przychodzili do tak ładnej szkoły z dużą ilością ciekawych zajęć pozalekcyjnych, były szczęśliwe i osiągali bardzo dobre wyniki w egzaminach końcowych. Rodzice, Wam życzę zadowolenia z Waszych dzieci. Drodzy nauczyciele, dla niektórych to dopiero początek pracy, więc życzę Wam sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej, zadowolenia i szczęścia w życiu osobistym. Jestem mieszkanką Tropiszowa, więc z zapartym tchem będę śledzić dalsze losy naszej szkoły. Żegnając się z państwem, życzę wszystkiego dobrego.”

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan Józef Rysak podziękował pani dyrektor Danucie Kawce za wieloletnią pracę pedagogiczną i kierowniczą w szkołach: SP Wawrzeńczyce, SP Pobiednik Mały, Gimnazjum w Igołomi, SP Tropiszów. Stwierdził, że Pani Danuta była wymagającym dyrektorem w stosunku do władz gminy. Dbała o szkoły, w których była dyrektorem pod względem materialnym jak i pedagogicznym. Uczniowie w szkołach, w których była nauczycielem i dyrektorem osiągali wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji. Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor za cierpliwość, życzliwość i troskę o dobro dzieci. Życzył Pani Dyrektor dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym oraz wręczył Pani Dyrektor list z podziękowaniem. (zdjęcie poniżej)

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Gazarkiewicz powiedziała:

„W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować pani Dyrektor Danucie Kawce za pracę i zaangażowanie w proces kierowania naszą szkołą. Pani Dyrektor kierowała tą placówką przez ostatnie 18 lat. W tym czasie szkoła ulegała różnym zmianom. Począwszy od reformy gimnazjalnej z 1999 roku, poprzez przekształcenie szkoły publicznej pod zwierzchnictwem Gminy w szkołę kierowaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, którego to Stowarzyszenia Pani Dyrektor była współtwórcą. Chciałabym wyrazić dziś naszą wdzięczność za lata pracy jako pedagogowi, który kształcił kolejne pokolenia oraz jako dyrektorowi dbającemu o dobro wspólne mieszkańców, czyli naszą szkołę. Jednocześnie składamy pani życzenia pomyślności i satysfakcji na nowym etapie życia.”

Nauczyciele i pracownicy szkoły złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty, pożegnalny prezent i tymi słowami, w imieniu wszystkich, nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Błaszkiewicz zwrócił się do Pani Dyrektor:

„Pani dyrektor proszę przyjąć ten bukiet kwiatów od całego grona pedagogicznego wraz z życzeniami samych pogodnych chwil na nowym etapie życia. Niech koniec jednego będzie początkiem czegoś innego, lepszego w czym pani dyrektor również z dużym sukcesem będzie mogła się sprawdzić. Proszę również przyjąć od całego grona pedagogicznego ten skromny prezent, który jest wyrazem podziękowania za wieloletnią pracę w zawodzie nauczyciela, później dyrektora i trud związany z tą pracą.”

Wzruszających pożegnań nie było dość, po części oficjalnej do Pani Dyrektor Danuty Kawki podchodzili indywidualnie rodzice oraz uczniowie, aby powiedzieć parę miłych słów, podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego.

Niech poniższe zdjęcia przekażą atmosferę tego dnia, dla uczniów radosnego pożegnania szkolnych ławek, a dla Pani Dyrektor wzruszające i serdeczne pożegnanie miejsca pracy – miejsca, którego nie zostawia się całkowicie, lecz w którym zostawia się trochę swojego serca. 

//pojawiła się aktualizacja w wiadomości ze stycznia - w opisie "Balu Seniora" rozliczenie wpływów - darowizn (dla zainteresowanych)


Wiarygodna szkoła