Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

Szanowni Rodzice!

 

W związku z pandemią wywołaną wirusem Covid 19, w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie będzie tradycyjnego zakończenia roku.

Zapraszamy uczniów po odbiór świadectw  (po uprzednim wypełnieniu przez rodziców zgody) według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Jednocześnie informuję, że odbiór świadectwa jest dobrowolny i przysłanie dziecka do szkoły jest uwarunkowane decyzją rodziców.

Po świadectwo zamiast ucznia może przyjść rodzic.

Alternatywną formą odbioru świadectwa jest odbiór przez rodzica w dniach: 29.06-30.06. w sekretariacie szkoły.

Przekazanie świadectw odbędzie się na zewnątrz, a w razie deszczowej pogody
w sali konferencyjnej.

Uczniowie przychodzący do szkoły w dniu 26 czerwca mają być obowiązkowo ubrani w maseczki i przynieść zgodę podpisaną przez rodziców (zgoda może być wypełniona na załączonym druku lub można przepisać jej treść odręcznie
i podpisać)

Proszę uprzejmie Rodziców o parkowanie samochodów przy budynku Centrum Aktywności Wsi i na parkingu za Centrum, w sposób umożliwiający wyjazd wozem strażackim.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie

Magdalena Gudowska-Betta

 

 

W załączeniu:

  1. Harmonogram odbioru świadectw
  2. Zgoda na odbiór przez dziecko świadectwa

Wiarygodna szkoła