Śródroczne zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców


na zebranie środroczne z wychowawcami klas,


które odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020r.


Wiarygodna szkoła