Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Teatrzyk pt. "Prawdziwy skarb "

W dniu 06.12.2017 r. odbyło się przedstawienie teatralne pt. "Prawdziwy skarb" w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa Impesariat Artystyczny. Dzieci dowiedziały się ze spektaklu, że prawdziwym skarbem jest przyjaźń; poznały znaczenie wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości. Aktorzy w wyrazisty i fachowy sposób starali się dotrzeć do wszystkich dzieci, aby zachęcić ich do właściwych, pożądanych zachowań. Teatrzyk ukazał również sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w rozwiązywaniu konfliktów, nawiązywania i poprawiania relacji między rówieśnikami. Dzieci były zainteresowane i mocno zaangażowane w przebieg całego spektaklu. Przekonały się, że przyjaźń jest to więź oparta na wzajemnej życzliwości, szczerości i zaufaniu. Żywa reakcja uczniów wyrażana słowem, gestem oraz gromkie brawa na koniec przedstawienia świadczą, że spektakl ten im się podobał.


Wiarygodna szkoła