Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 pożegnanie uczniów klasy 8

 

 

26 czerwca był również ostatnim dniem w murach naszej szkoły dla uczniów klasy ósmej, tegorocznych absolwentów. Odświętnie ubrani przybyli nie tylko po odbiór świadectw, ale również po to, by podziękować i pożegnać szkołę, nauczycieli, pracowników i kolegów.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia świadectw ukończenia szkoły
i nagród książkowych dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu. Tym razem nikt nie mógł sobie pozwolić na tradycyjny uścisk ręki, ale nie zabrakło gratulacji i serdecznych uśmiechów, chociaż skrytych pod maseczką. Z wyróżnieniem szkołę ukończyły Kinga Kukuła, Wiktoria Maderak i Paulina Świeczka.

List gratulacyjny za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała Paulina Świeczka. Paulina niejednokrotnie brała udział w oprawie wielu szkolnych uroczystości. Grała na gitarze, występowała na scenie, ale przede wszystkim
z dumą wchodziła w skład pocztu sztandarowego. Na ręce Pauliny złożono także list gratulacyjny dla jej rodziców za wzorowe wychowanie córki.

Po wręczeniu świadectw i nagród przyszedł czas na słowa podziękowań. Klasa ósma wyraziła wdzięczność wszystkim uczącym ich nauczycielom za trud edukacji, swoim dotychczasowym wychowawcom za okazane serce, zaangażowanie i wsparcie, pracownikom szkoły za dbałość o miejsce, w którym przez lata mogli się uczyć
i dorastać oraz wszystkim szkolnym kolegom i koleżankom, z którymi tworzyli uczniowską społeczność i budowali przyjacielskie relacje.

Szczególne słowa wdzięczności skierowane były pod adresem pani Urszuli Pokrońskiej, która w ostatnim roku szkolnym objęła wychowawstwo w klasie ósmej.
Z wielkim sercem i oddaniem pełniła rolę wychowawcy, na każdym kroku służąc dobrą radą i wsparciem. Za swój cel przyjęła nie tylko jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu, co czyniła z ogromnym zaangażowaniem, ale także zaszczepienie w nich właściwych postaw życiowych i naukę wartości.

Uczniowie docenili również wszelkie działania Pani Dyrektor na rzecz rozwoju szkoły, dzięki którym przez lata mogli uczyć się w dogodnych warunkach,
w atmosferze spokoju i poczuciu bezpieczeństwa.

Po przemowach uczniów głos zabrała pani Urszula Pokrońska, która podziękowała swym wychowankom za wspólnie spędzony rok. Wspominała wyjątkowe chwile, które razem spędzili, miłe momenty, ale również trudne, aczkolwiek niosące naukę i skłaniające do przemyśleń sytuacje, z którymi musieli się wspólnie zmierzyć. Wyraziła także nadzieję na to, że wzajemnie o sobie nie zapomną. Życzyła wszystkim, aby udało im się dostać do wybranych przez siebie szkół i aby mieli dużo szczęścia w dalszym życiu. Symbolicznie chciała również przekazać im namiastkę owego szczęścia wręczając wszystkim porcelanowe słoniki z podniesioną trąbą.

Później Pani Dyrektor skierowała się do klasy ósmej z życzeniami dalszych sukcesów edukacyjnych. Życzyła szybkiego odnalezienia się w nowych szkołach, spotkania nauczycieli gotowych zawsze udzielić wsparcia i zawiązania wielu trwałych przyjaźni z rówieśnikami. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że uczniowie nigdy nie zapomną o miejscu, z którego wyrośli, o lokalnej społeczności i o szkole, w której spędzili tak długi okres swojego życia, począwszy od jego najmłodszych lat. Żywiła wiarę w to, że nie zapomną o tym skąd wyszli i jak wiele zawdzięczają społeczności naszej szkoły. Zapewniła także ósmoklasistów, że zawsze będą obecni w jej myślach
i sercu, a drzwi szkoły zawsze stoją przed nimi otworem.

Na słowach pełnych życzliwości się nie skończyło. Pani Dyrektor wraz z klasą siódmą pożegnała ósmoklasistów także symbolicznymi upominkami, które przypominać będą im o latach spędzonych w murach tej szkoły.

Na zakończenie tej części uroczystości ósmoklasiści wręczyli Pani Dyrektor, swojej wychowawczyni, pani Urszuli Pokrońskiej oraz wszystkim obecnym w dniu zakończenia roku szkolnego nauczycielom, bukiety kwiatów, będące wyrazem wdzięczności za wspólnie spędzone lata i trud włożony w ich edukację.

Na koniec nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły następcom. Kinga Kukuła
i Paulina Świeczka, tworzące do tej pory wraz z Jakubem Lorensem poczet sztandarowy, przekazały go swym następczyniom z młodszych klas, Emilii Wilk
i Oliwii Adamczyk, z nadzieją, że będą one godnie reprezentować szkołę.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy rozeszli się do swym domów na zasłużony wakacyjny odpoczynek.

ŻYCZYMY SPOKOJNYCH, BEZPIECZNYCH, PEŁNYCH WRAŻEŃ WAKACJI!

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!


Wiarygodna szkoła