Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Symbole

  Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji apeli.

 

Symbole szkoły:

      1. Patron szkoły: Stanisław Staszic.

      2. Sztandar szkoły:

a)  Szkoła posiada własny sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców i przekazany uczniom 2009 roku.
Sztandar umocowany jest na drzewcu, zakończonym metalowym orłem. Sztandar dookoła zdobią złote frędzle.

Awers: na czerwonym tle, w centrum - biały orzeł w złotej koronie. Poniżej widnieje napis: Ojczyzna, Nauka, Cnota.
Rewers: niebieskie tło, w centrum wizerunek Stanisława Staszica. – Wizerunek otoczony jest napisem Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie.

    

b)Sztandar jest przechowywany w gablocie na górnym korytarzu.Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w pokoju nauczycielskim.

c) W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego do dyrektora szkoły za zgodą nauczycieli i rodziców wybranych uczniów. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
 

d)     Skład pocztu sztandarowego.

 • chorąży: jeden uczeń,

 • zastępca chorążego: jeden uczeń,

 • asysta: dwie uczennice.

e)     Insygnia pocztu sztandarowego to:

 • biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

 • białe rękawiczki.

g)  Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, oprócz porządkowych, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

h)   Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w następujących uroczystościach :

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 • święto Odzyskania Niepodległości

 • rocznica Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

 • udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

i)     Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 • "zasadnicza" - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę,

 • "prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,

 • "salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń,

 • "na ramię" - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,

 • "spocznij" - postawa pocztu sztandarowego.

j)  Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku:

 • chorąży i jego zastępca - z przodu sztandaru,

 • asysta - przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

k)  Chorąży odchodzącego pocztu sztandarowego mówi:


W imieniu uczniów klas VI opuszczających mury tej szkoły przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im.Stanisława Staszica w Tropiszowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

     Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:


Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoly Podstawowej im. Stanislawa Staszica w Tropiszowie.

     Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym szóstoklasista przekazuje sztandar.

 

3. Hymn szkoły:

Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest Hymn Szkoły."Kochana szkoło".

"Kochana Szkoło"

Kochana szkoło, nasza szkoło
kuźnico naszych serc i dusz
Ty nam kształtujesz naszą młodość
Obywatelskich uczysz cnót.

 

Ref.Będziemy wszyscy tak jak Staszic
Służyć Ojczyźnie, godnie żyć
I Święty Sztandar szkoły naszej
Zawsze szanować, strzec i czcić.

 

Wcielimy w życie ideały
Zdobyte szkoło w murach Twych
Będziemy żyli, pracowali
Tak, by nie przynieść wstydu Ci.

 

Ref.Będziemy wszyscy tak jak Staszic
Służyć ojczyźnie, godnie żyć
I święty sztandar szkoły naszej
Zawsze szanować, strzec i czcić.

 

 

 

 


Wiarygodna szkoła