Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Zapytanie ofertowe Nr 1.2019 Pn. Rozbudowa strefy sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów.

Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów.

Niniejsze postępowanie o udziale zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

- art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 627), zwanej dalej ustawą.

 

Wiarygodna szkoła