Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Zakończenie roku szkolnego

"Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek" dla naszych szóstoklasistów. Dzień przed zakończeniem roku mieli okazję pożegnalnym występem podziękować całej kadrze za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Zgodnie ze zwyczajem klasa piąta przygotowała przedstawienie, na którym wspominała odchodzących uczniów. Po uroczystych występach uczniowie mieli okazję bawić się na Komersie.
Drugi dzień obchodów-piątek 27 czerwca to głównie apel podczas, którego absolwenci otrzymali pamiątkowe długopisy, dyplomy oraz świadectwa ukończenia szkoły.
Podczas podsumowującej uroczystości wychowawcy wraz z Panią Dyrektor wręczyli uczniom wszystkich klas oraz przedszkolakom dyplomy i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Poczet sztandarowy przekazał władzę nowemu chorążemu i jego asyście; dokonano uroczystego ślubowania na sztandar.
Rok szkolny zakończyło spotkanie z wychowawcami w klasach i rozdanie świadectw. 


Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia w dalszej edukacji.


 


Wiarygodna szkoła