Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Podziękowania-zbiórka makulatury

Serdecznie dziękujęmy wszystkim rodzicom oraz uczniom, którzy czynnie włączają się w zbiórkę surówców w naszej szkole. Pieniądze zebrane w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 zostały przeznaczone na ufundowanie dwóch przedstawień kukiełkowych dla dzieci.

W roku szkolnym 2014/2015 za zbiórkę zostali wyróżnieni:

Maria Kura - klasa II (najwięcej zebranej makulatury)

Kinga Kukuła- klasa III (najwięcej puszek)

Krystian Pietrzkiewicz-klasa V(najwięcej zakrętek)

Poniżej znajduje się rozliczenie za zebrane puszki, makulaturę i złom.

Zebrane zakrętki zostały przekazane na cele charytatywne.

Podsumowanie zbiórki makulatury, puszek i złomu w SP. Tropiszów.

Rok szk.2013/2014

Makulatura      760 kg x 0,20zł. =152 zł.

Puszki 30 kg x 2,50 =75 zł.

Razem:   227 zł.

Rok szk.2014/2015

Makulatura                  1560 kg x 0,15 ł. =234 zł.

Puszki                         32 kg x2,50 zł.  =80 zł.

Złom                           200 kg-->124 zł.

Razem: 438 zł.

Na konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi wpłacono:

227zł.+ 438 zł. =665 zł.

Dla dzieci zostały zorganizowane dwa spotkania z artystami –przedstawienia kukiełkowe, za które zapłacono 450zł.


Wiarygodna szkoła