Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-16.00 wg planu zajęć 

 

Cele i zadania świetlicy przy Szkole Podstawowej
im. Stanisława Staszica w Tropiszowie

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.


Do zadań świetlicy szkolnej należy:


 

 • rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.)


 

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania
  i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, baśni, bajek, opowiadań, wierszy)


 

 • poszerzenie wiadomości, (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą i atlasem), rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny temat (zabawy poszerzające zasób słów)


 

 • rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym, ćwiczenia gimnastyczne na sali)


 

 • rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy
  w grupie (zabawy zespołowe, praca w grupach, uczenie asertywności oraz zdrowej rywalizacji)


 

 • rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy rozwijające logiczne myślenie, rozwiązywanie rebusów i łamigłówek. Gry logiczne, puzzle, kalambury, quizy)


 

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość sali świetlicowej, porządkowanie zabawek, gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych) 


 
 

Załączniki:

Wiarygodna szkoła