WYCHOWAWCY KLAS

ROK SZKOLNY 2019/ 2020

Oddział Przedszkolny

Lic. Klaudia Zatorska

Oddział „0”

Mgr Urszula Siwek

Klasa I

Mgr Agnieszka Król

Klasa II

Mgr Agnieszka Król

Klasa III

Mgr Urszula Pokrońska

Klasa IV

Mgr Adriana Cepuchowicz-Sokołowska

Klasa V

Mgr Grzegorz Popiel

Klasa VI

Mgr Dominika Brzezińska

Klasa VII

Mgr Anna Sudańska

Klasa VIII

Mgr Magdalena Gudowska- Betta

 

Wiarygodna szkoła