ZDALNE NAUCZANIE KLASY 6

W TERMINIE 23-27 MARCA 2020

 

21.03.2020 - DODANO MATERIAŁY Z J. POLSKIEGO

23.03.2020 -  DODANO MATERIAŁY Z J.POLSKIEGO

23.03.2020 -  DODANO MATERIAŁY Z MUZYKA, PLASTYKI

23.03.2020 -  DODANO MATERIALY Z MATEMATYKI

--------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2020 - DODANO MATERIAŁY Z MATEMATYKI

24.03.2020 - DODANO MATERIAŁY Z J.POLSKIEGO

24.03.2020 - DODANO MATERIAŁY Z HISTORII

--------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2020- DODANO MATERIAŁY Z MATEMATYKI I J. ANGIELSKIEGO

25.03.2020- DODANO MATERIAŁY Z BIOLOGII

--------------------------------------------------------------------------------------------

26.03.2020- DODANO MATERIAŁY Z J. POLSKIEGO, MATEMATYKI I WF

------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2020- DODANO MATERIAŁY Z J. POLSKIEGO I GODZ. WYCHOWAWCZEJ

Wiarygodna szkoła