Mgr Magdalena Gudowska- Betta

Dyrektor szkoły, język polski

Ks. mgr Michał Widła

religia

Mgr Bartak Elżbieta

fizyka

Mgr Błaszkiewicz Paweł

zajęcia ruchowe, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne

Mgr Janczarska Katarzyna

biologia, przyroda,chemia

Mgr Kammer - Węgiel Joanna

język angielski, bibliotekarz

Mgr Moliszewska Anna

język angielski

Mgr Koceniak Marcin

wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

Mgr Kozińska-Pietrzyk Magdalena

doradztwo zawodowe,pedagog, informatyka

Mgr Król Agnieszka

 edukacja wczesnoszkolna

Mgr Siwek Urszula

edukacja przedszkolna

Mgr Pokrońska Urszula

matematyka, edukacja wczesnoszkolna

Mgr Popiel Grzegorz

wychowanie fizyczne

Mgr Ruchwa Joanna

muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

Mgr Brzezińska Dominika

matematyka

Mgr Sasnal Celina

geografia,informatyka

Mgr Sudańska Anna

język polski, historia

Mgr Konderak Monika

technika, zajęcia świetlicowe

Mgr Cepuchowicz-Sokołowska Adriana

 język polski, logopedia

Lic.Zatorska Klaudia

edukacja przedszkolna

 

Wiarygodna szkoła