Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

 

Od środy 25 marca do 10 kwietnia Wasze dzieci będą się uczyć w systemie edukacji zdalnej. Oznacza to, że nauczyciele będą teraz realizować podstawę programową
z poszczególnych przedmiotów kontaktując się z uczniami za pomocą Internetu, wykorzystując dostępne formy komunikacji.

Uczniowie będą dostawać od nauczycieli materiały do codziennej pracy zgodnie  
z dotychczasowym, tygodniowym planem godzin. Każdego dnia dzieci będą miały do zrealizowania określone działania edukacyjne.Wszystkie tematy i polecenia na dany dzień będą regularnie umieszczane na stronie internetowej szkoły  w zakładkach „zdalne nauczanie”.

Każda klasa ma na tej stronie swoją zakładkę. Wszelkie materiały do pracy na każdy dzień będą tam umieszczane do godziny 9.00.

To bardzo usprawni uczniom organizację dnia, ponieważ po zapoznaniu się
z poleceniami i zadaniami na dany dzień, uczeń będzie już zorientowany, ile czasu potrzebuje na realizację zdalnej lekcji. Jednocześnie Państwo, jako rodzice, będziecie mieli kontrolę nad tym, co dziecko ma wykonać w danym dniu.

Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej i proszę uprzejmie
o motywowanie dzieci do systematycznej nauki.

Nauczyciele będą także oceniać postępy edukacyjne i pracę swoich uczniów. Każdy nauczyciel będzie informował w jakiej formie należy przesłać zadanie do sprawdzenia. 

Zdalne nauczanie jest nowością w polskiej szkole. Wszyscy, zarówno nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, znaleźliśmy się w nowej sytuacji i tylko wspólnymi siłami będziemy mogli osiągnąć pozytywne efekty.

Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby ten czas jak najlepiej wykorzystać dla dobra wspólnego, jakim jest poszerzanie wiedzy i umiejętności naszych uczniów.

 Jednocześnie proszę wszystkich Rodziców o cierpliwość i wsparcie. Jestem przekonana, że  działając wspólnie i wspierając się w wysiłkach, pomożemy dzieciom z jak największym dla nich pożytkiem wykorzystać czas  zdalnej edukacji !

z poważaniem

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie

Magdalena Gudowska-Betta


Wiarygodna szkoła