Konsultacje dla uczniów klasy VIII

W załącznikach Harmonogram konsultacji dla uczniów z klasy VIII oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zasad obowiązujących ucznia podczas zajęć.


Wiarygodna szkoła