Konsultacje dla uczniów z klas IV - VIII

Szanowni  Rodzice !

 

Od 1 do 5 czerwca szkoła zapewnia możliwość konsultacji uczniów z klas IV-VIII
z nauczycielami. Konsultacje będą się odbywać według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 jest dostępny regulamin konsultacji.

W najbliższym tygodniu będą się odbywały konsultacje z przedmiotów wskazanych przez uczniów i rodziców. Uczniowie mogą przyjść w określonych godzinach
i skonsultować się z nauczycielem.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i wymaga jedynie podpisania przez rodzica zgody na konsultacje oraz oświadczenia, że zarówno dziecko jak i osoby najbliższe są zdrowi tzn. nie mają objawów koronawirusa.

Jeśli zdecydujecie Państwo o przysłaniu dziecka na konsultacje, to prosimy aby bezwzględnie zapoznać się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zasad obowiązujących ucznia podczas zajęć.

Oto one:

Uczniu,

 

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się
z ich harmonogramem.

Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

Magdalena Gudowska-Betta

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie

 

 

 


Wiarygodna szkoła