Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach

W kopalni srebra w Tarnowskich Górach

 

9 października br. uczniowie z klas szóstych i siódmych Szkoły Podstawowej z Tropiszowa i ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej nr 141 z Krakowa, pod opieką swoich wychowawców, zwiedzali niezwykłe miejsce: Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach – słynną z jedynej w Polsce podziemnej trasy turystycznej umożliwiającej zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Uczniowie poznali historię wydobycia rud ołowiu i srebra, ciężką pracę górników, ich trud i czyhające na nich niebezpieczeństwa podczas pracy. Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40m pod powierzchnią ziemi, część trasy odbywa się płynąc łodziami w tzw. Sztolniach służących do odwadniania kopalnianych korytarzy. Technika górnicza stosowana przez dawnych górników polegała na rozpoznaniu złoża płytkimi zgłębianymi szybikami, które następnie stawały się wyrobiskami udostępniającymi złoża. Eksploatacje kruszców prowadzono system chodnikowym – idąc za złożem oraz systemem komorowym (wybierka komorowa). Sięganie do niższych poziomów nastręczało wiele trudności z opanowaniem i odprowadzaniem wody. Stąd też w zaraniu górnictwa wodę wyciągano kubłami lub skórzanymi worami zwanymi bulgami, później zaczęto stosować rozmaite urządzenia jak czerpadła, czerpadła łańcuchowe, kieraty konne. Sięganie do niższych partii mimo stosowania kunsztów wodnych nadal nastręczało wiele trudności. Dlatego też w drugiej połowie XVI wieku przystąpiono do odwadniania wyrobisk za pomocą sztolni odwadniających, tworząc grawitacyjne systemy odwadniające. I właśnie te wodne, podziemne szlaki stanowią o niezwykłej atrakcyjności tego miejsca, które warto obejrzeć. /ASJ/


Wiarygodna szkoła