Ankieta

Jakie są Twoje ulubione zajęcia w szkole?


wyniki

Historia Szkoły Podstawowej w Tropiszowie

 

     Tropiszów to niewielka miejscowość na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Graniczy ona z Igołomią, Pobiednikiem Małym, Czernichowem oraz Kościelnikami.

     "Szkoła powszechna w Tropiszowie została założona koło roku 1870. Początkowo do rejonu szkolnego należał także Czernichów". Tak stanowi najstarsza kronika, jaką szkoła posiada. Zajęcia odbywały się w budynku wynajętym, gdyż szkoła nie posiadała własnego lokum. Gospodarze wsi Tropiszów i Czernichów, kiedy nadarzyła się okazja kupienia drewnianego domu, postanowili zebrać fundusze i zakupić ów dom, aby w nim umieścić szkołę. Jednak budynek okazał się za mały i postanowiono dobudować dwa mieszkania dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem w szkole w Tropiszowie był p. LEŚNIEWSKI.
       W czasie I wojny światowej, w 1915 roku budynek szkolny został rozebrany przez wojsko i okoliczną ludność. Od 1 września 1916 roku zajęcia lekcyjne znów odbywały się w wynajętych pomieszczeniach.
       W dniu 20 stycznia 1926 roku w Sali szkolnej zebrali się gospodarze wsi , aby wysłuchać referatu o zasługach i dokonaniach ks. Stanisława Staszica. Referat wygłosił kierownik tutejszej szkoły JÓZEF GAŁKA. W tym też dniu gospodarze podjęli decyzję o wybudowaniu Domu Ludowego "własnymi siłami". Na ten cel zebrano 716zł 70 gr. i zakupiono 2000 pustaków. W owym Domu Ludowym miałaby powstać "sala szkolna". Kiedy zachodziła możliwość likwidacji szkoły ( z braku pomieszczenia lokalowego) i przeniesienia dzieci do szkoły w Igołomi, mieszkańcy wsi na walnym zebraniu , które odbyło się 15 sierpnia 1929 r. postanowili się opodatkować ( 10 zł z morgi ), a zebrane pieniądze przeznaczyć na budowę domu ludowego.
       " W dniu 5 czerwca 1932 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Ludowego im. Stanisława Staszica". Przewodniczącym Komitetu Budowy został kierownik szkoły - Józef Gałka.
       Jak wynika z kroniki : "w listopadzie 1933 roku była już wykończona druga sala szkolna i do tutejszej szkoły przybyła nowa nauczycielka GENOWEFA ŚWIĄTEK". Zatem można przypuszczać, że budowa Domu Ludowego została ukończona w 1933 roku. Szkoła funkcjonowała także w okresie okupacji niemieckiej , czasie przecież trudnym dla naszego narodu.
       Od 1945 roku szkoła realizuje program siedmioklasowej szkoły powszechnej . W 1950 roku nowym kierownikiem szkoły zostaje MARIA KWAŚNIEWSKA. W roku szkolnym 1950/51 do szkoły uczęszczało 101 uczniów. Od 1 września 1953 r. nowym kierownikiem zostaje ADELA MADEJSKA- długoletni nauczyciel tutejszej szkoły, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
      W roku 1957/58 w budynku szkolnym urządzono dwie sale lekcyjne i kancelarię. Pomieszczenia te powstały z mieszkań nauczycielskich. Dzięki p. Madejskiej nauczyciele swoje mieszkania służbowe otrzymali w "podworskim pałacu".
      Od 1 września 1958 r. prace w tutejszej szkole zaczęła MARIA KWIECIEŃ, która przez cały okres swojej przygody nauczycielskiej pracowała w Szkole Podstawowej w Tropiszowie, a ta przygoda zakończyła się w roku 1989, kiedy odeszła na zasłużoną emeryturę. Był to wybitny pedagog, przyjaciel dzieci , nauczycieli i rodziców. Jej praca odznaczała się sumiennośią i niezwykłym profesjonalizmem. Myślę, że była nauczycielką, która wywarła ogromny wpływ na środowisko Tropiszowa i nauczycieli, którzy mieli przyjemność z nią pracować. Dla wielu stała się przykładem i wzorem do naśladowania.
      W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rodzice wspólnie z nauczycielami wykonali następujące przedsięwzięcia:
      a) ogrodzenie budynku szkolnego ( z funduszy Komitetu Rodzicielskiego )
      b) otynkowanie budynku szkolnego ( fundusz rodziców )
      c) założenie rynien na budynku szkolnym ( fundusz rodziców )
      d) elektryfikacja szkoły i wsi ( włączenie światła nastąpiło 6 marca 1965 r. )
      e) przygotowanie pracowni do zajęć praktyczno- technicznych ( fundusz rodziców)
      f) osiatowanie boiska szkolnego ( fundusz rodziców )
       W wyżej wymienionych pracach wyróżnili się : ( jak podaje kierownik szkoły A. MADEJSKA) T. RACHTAN, ST. JANGROT (senior), Z. CIASTOŃ i E. WILK.
       Od roku 1976 szkoła stała się punktem filialnym zbiorczej szkoły w Pobiedniku Małym, do której uczęszczali uczniowie od klasy V-VIII z terenu Tropiszowa. W punkcie filialnym pozostały nauczycielki A. Madejska i M. Kwiecień, które nauczały w klasach I-IV.
       Od września 1979 roku kierownikiem punktu filialnego zostaje MARIA KWIECIEŃ. W tym czasie chlubą szkoły są zuchy, które zwą się "SŁONECZNĄ GROMADĄ". "Na festiwalu zuchowym w Wawrzeńczycach" zdobywają I miejsce wśród wszystkich drużyn naszego Hufca, a w roku szkolnym 1980/81 zyskują tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej. Zuchy opiekują się także starymi, samotnymi ludźmi naszej wioski, robią zakupy w sklepie, porząkują dom. Wszystko to jest zasługą drużynowej M. Kwiecień.
       I znów rodzice dają znać o sobie, że nie tylko istnieją, ale działają na rzecz szkoły. W marcu 1983r. w czynie społecznym położyli dachówkę na całym budynku szkolnym. Nad całością prac czuwał pan JAN DZIĘGA.
        6 lutego 1986 roku zawiązano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w składzie:
      1. Pacula Mieczysław- przewodniczący
      2. Pyko Janusz- zastępca przewodniczącego
      3. Zapała Mieczysław- skarbnik
      4. Dzięga Jan- sekretarz
     a "23 czerwca 1989 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego" W tym też dniu pożegnano dyrektor Marię Kwiecień, która po 31 latach pracy w tutejszej szkole odeszła na emeryturę.

/opracowanie mgr Wojciech Pająk/

 


Wiarygodna szkoła